puhetulkkipalvelusanava.fi logo white

Tietosuojaseloste

SanaVa puhetulkkipalvelu
Osoite: Raappavuorenreuna 8B 24, 01620 Vantaa
Puh. 0405746376
Sähköposti: sanna.vk@gmail.com
Y-tunnus: 1815541-4

1. Rekisterinpitäjänä toimii Kansaneläkelaitos, joka toimii
puhevammaisten tulkkauspalvelun ostajana.
2. Henkilötietojen käsittelijänä SanaVa puhetulkkipalvelussa
toimii Sanna Vallius, Raappavuorenreuna 8 B 24, 01620
Vantaa

3. Käyttötarkoitus
Sopimuksen perusteella saatuja salaisia tietoja saa käyttää
ainoastaan puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun

tuottamiseen.
 

4. Sopimuksen perusteella käsiteltävät henkilötiedot ovat
asiakkaan nimi, syntymäaika ja sukupuoli, asiakasnumero, asiakkaan
yhteystiedot ja yhteydenottotapa, asiakkaan yhteyshenkilön nimi sekä
yhteystiedot, asiakkaan tulkkilistan tulkit, asiakkaan
kommunikointikeinot, tulkkien yhteystiedot, asiakkaan tulkkaustarpeen
perusteena oleva sairaus tai vamma sekä tulkkaustapahtumaan
liittyvät tiedot: tulkkaustapahtuman luonne, ajankohta, paikka sekä

asiakkaan esittämät tulkkaukseen liittyvät toivomukset.
 

5. Salassa pidettävä tieto ja niiden suojaus.
Salassa pidettäviä tietoja ei käytetä muuhun kuin Kelan
asiakkaiden tulkkauspalvelun tuottamiseen.
Salassa pidettävä tieto suojataan koko tiedon elinkaaren ajan.

Henkilötietoja sisältävän materiaalin säilyttämisestä ja
hävittämisestä huolehditaan lukitsemalla tietokone, tuhoamalla
paperiaineisto silppurilla,
tulosteet säilytetään lukitussa laatikossa eikä jätetä valvomatta.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja
salasanoin Kelan asioista ei puhuta ulkopuolisten kuullen.
Sopimuksen päätyttyä kaikki luottamuksellinen materiaali luovutetaan
Kelalle tai tuhotaan.
Välitysjärjestelmää käytetään henkilökohtaisilla tunnuksilla eikä
niitä luovuteta toisen henkilön käyttöön. Yrityksessäni ei

työskentele muita henkilöitä.
 

6. Tietoturvaloukkaukset
Henkilötietoihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan
Kelalle kirjallisesti viipymättä.
Kelalle annetaan seuraavat tiedot tietoturvaloukkauksesta:
– kuvattava henkilötietojen tietoturvaloukkaus ja ketä asiakasta tai
keitä asiakkaita se koskee
– ilmoitettava henkilö, jolta voi saada lisätietoja
– kuvattava henkilötietojen tietoturvaloukkauksen todennäköiset
seuraukset – kuvattava toimenpiteet, joita ehdotetaan tai on toteutettu
henkilötietojen tietoturvaloukkauksen johdosta ja tarvittaessa myös
toimenpiteet mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi
– kaikki tietoturvaloukkaukseen liittyvä tieto toimitetaan
vatu.palveluntuottajat@kela.fi sähköpostilaatikkoon
suojatulla sähköpostiyhteydellä

Skip to content